سایت بزرگ زبرده http://www.zeberdeh.ir 2019-08-16T09:33:01+01:00 text/html 2019-03-13T22:03:37+01:00 www.zeberdeh.ir اسماعیل معینی تعبیر خواب تمساح http://www.zeberdeh.ir/post/1 <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="https://parsizi.ir/399-crocodile-sleep/">تعبیر خواب تمساح</a></span></strong></h2><p style="text-align: center;"><a href="https://parsizi.ir/399-crocodile-sleep/"><img class="alignnone wp-image-400 size-full" src="https://parsizi.ir/wp-content/uploads/2019/02/crocodile-sleep.jpg" alt="تعبیر خواب تمساح" width="550" height="293"></a></p><p style="text-align: center;"><a class="auto-link" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="تعبیر خواب" href="https://parsizi.ir/c/entertainment/tabire-khab/" target="_self">تعبیر خواب</a> تمساح سبز در آب و استخر ، تعبیر دیدن تمساح سفیو کوجک سبز و مار ، تعبیر خواب دیدن تمساح کوچک در خانه و رودخانه و دریا.خواب تمساح دیدن در اب ،خواب تمساح بزرگ و سبز و سفید.</p><p style="text-align: center;">خواب تمساح چیست و خواب تمساح سیاه کوچک را در بخش تعبیر خواب سایت <a class="auto-link" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="پارسی زی" href="https://parsizi.ir/" target="_self">پارسی زی</a> دنبال کنید.امیدواریم که مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد.</p><h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="https://parsizi.ir/399-crocodile-sleep/"><span class="highlight">تعبیر خواب تمساح</span></a></span></strong></h3><p style="text-align: center;">کتاب تفسیر رویا در مورد خواب تمساح معتقد است که دیدن <a class="auto-link" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="تمساح در خواب" href="https://parsizi.ir/399-crocodile-sleep/" target="_self">تمساح در خواب</a> تعبیرش این است که در واقعیت از این ترس دارید که مورد هجوم یا آزار دیگران قرار بگیری.</p><p style="text-align: center;">معبران غربی معتقدند تعبیر خواب تمساح دزدی است که مانند روباه مکار است و با حقه زدن دزدی می کند و این تعبیری بسیار شبیه به <strong><a href="https://parsizi.ir/1682-sleep-cat/">تعبیر خواب گربه</a></strong> دارد که با فریبکاری و حقه دزدی می کند.</p><p style="text-align: center;">البته معبران بزرگ <strong><a href="https://parsizi.ir/1685-sleep-wolf/">تعبیر خواب گرگ</a></strong> را هم مانند تمساح دشمنی دزد و دروغگو می دانند و <strong><a href="https://parsizi.ir/1691-scorpion-sleep/">تعبیر خواب عقرب سیاه</a></strong> را دشمنی ضعیف نتر و مکار می دانند.</p><p style="text-align: center;">آنلی بیتون معتقد است که اگر در خواب تمساح دیدی بدان که&nbsp; بهترین دوستانت به تو خیانت می کنند و فریبت می دهند و دشمنانت نیز قصد حمله کردن به تو را دارند.</p><p style="text-align: center;">عده ای معتقدند تمساح در خواب مردی است که دزدی می کند.</p><p style="text-align: center;">در کتاب سرزمین رویاها امده است که دیدن تمساح در خواب وجود دشمنان زیاد در اطراف شماست&nbsp; و اگر تعدادی تمساح دیدید باید در <a class="auto-link" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="زندگی" href="https://parsizi.ir/167-life-poem/" target="_self">زندگی</a> دقت و وسواس بیشتری به خرج دهید.</p><p style="text-align: center;">تعبیر خواب اینکه تمساح مدام به آب می امد و می رفت ، افکار منفی نزد شماست.تعبیر خواب تمساحی که زیر آب پنهان شده است دوستی است که در صدد ضربه زدن به شماست.</p><p style="text-align: center;">تعبیر خواب دیدن تمساح بزرگ دشمن قوی و تمساح کوجک دشمنی ضعیف است.</p><div class="related-posts2"><div class="post-thumbnail"><img src="https://parsizi.ir/wp-content/uploads/2019/02/sleep-dog-180x96.jpg" alt="تعبیر دیدن سگ در خواب" title="تعبیر دیدن سگ در خواب" width="180" height="96"></div><h3><a href="https://parsizi.ir/285-sleep-dog/" title="تعبیر دیدن سگ در خواب">تعبیر دیدن سگ در خواب</a></h3><div class="post-des">از نظر ابن سیرین سگ در خواب یک دشمن پست است که نر و ماده بودنش ...</div><span class="rmrelated"><a rel="nofollow" href="https://parsizi.ir/285-sleep-dog/" title="تعبیر دیدن سگ در خواب">ادامه مطلب</a></span></div><h3 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;">پوست و گوشت و استخوان تمساح</span></h3><p style="text-align: center;">مولف معتقد است که دیدن اعضای بدن تمساح نشانه ثروت و مال و املاک دشمن است و اگر ببینی که مال شما شده اند تعبیر خواب خیلی خوب است و بدست آوردن مال و ثروت از دشمن است.</p><p style="text-align: center;">اگر در خواب دیدید که گوشت تمساح را می خورید یعنی بر دشمن پیروز می شوید و مال&nbsp; او را به دست می آورید.اگر دیدید که لباسی برتن دارید از جنس پوست تمساح دلیل بر غرور و بی احساسی شماست.</p><p style="text-align: center;">در کتاب سرزمین رویاها آمده است که اگر در خواب پوست تمساح را دیدی ، یا اتفاق خوبی برایت می افتد یا مال فراوان بدست می آوری.</p><h3 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;">تمساح در آب</span></h3><p style="text-align: center;">تعبیر این خواب این است که در نزدیکی شما فردی است که نه <a class="auto-link" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="دوست" href="https://parsizi.ir/59-poem-friend/" target="_self">دوست</a> می تواند به او اعتماد کند و نه دشمن.باید دقت داشته باشید که <a class="auto-link" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="تعبیر خواب مارمولک" href="https://parsizi.ir/354-sleep-lizard/" target="_self">تعبیر خواب مارمولک</a> و بزمچه و سوسمار با تمساح متفاوت است، چون تمساح در آب زندگی می کند.</p><h3 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;">سوار تمساح شدن</span></h3><p style="text-align: center;">تعبیر خواب سوار تمساح شدن یا پا روی تمساح گذاشتن از نظر انلی بیتون این است که دردسری در راهتان است که باید تلاش زیادی برای رهایی کنید.</p><h3 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;">حمله تمساح</span></h3><p style="text-align: center;">تعبیر خواب حمله تمساح از دید لیلا برایت این است که اگر تمساح شما را گاز بگیرد خطری در راهتان است.اگر تمساح شما را به سمت آب ببرد و غرق کند ، تعبیرش مرگ به صورت غرق شدن است.</p><h3 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;">جنگ و کشتن تمساح</span></h3><p style="text-align: center;">لیلا برایت معتقد است که کشتن تمساح در خواب ، پیروزی بر دشمنان است.</p><p style="text-align: center;">ابراهیم کرمانی معتقد است که جنگ و کشتن تمساح غلبه بر دشمنان و مشکلات است ، ولی اگر نتوانی تمساح را بکشی نمی توانی بر مشکلات فایق آیی.</p><p style="text-align: center;">ابراهیم کرمانی معتقد است که&nbsp; اگر تمساح تو را در آب غرق کند ،&nbsp; توسط موجودی از دریا کشته می شوی مانند کوسه و نهنگ و …</p><h3 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;">تمساح مرده</span></h3><p style="text-align: center;">دیدن تمساح مرده ، مزده به شماست که مشکلات به زودی حل می شود و بر دشمن پیروز می شوید.</p><h3 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;">صحبت کردن با تمساح</span></h3><p style="text-align: center;">اگر در خواب دیدید که با تمساح سخن می گویید باید منتظر این باشید که یکی از دوستان و نزدیکانتان می خواهد به شما آسیب برساند.</p><div class="divider" style="text-align: center;"><span class="highlight">مطالب مرتبط</span></div><h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff00ff;"><a style="color: #ff00ff;" href="https://parsizi.ir/150-the-thief/">تعبیر خواب دزد</a></span> <span style="color: #ff0000;">♥</span> <span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="https://parsizi.ir/85-snakes/">تعبیر خواب مار</a></span> <span style="color: #ff0000;">♥</span> <span style="color: #333399;"><a style="color: #333399;" href="https://parsizi.ir/354-sleep-lizard/">تعبیر خواب مارمولک</a></span> <span style="color: #ff0000;">♥</span> <span style="color: #808000;"><a style="color: #808000;" href="https://parsizi.ir/213-dead-sleep-interpretation/">تعبیر خواب مرده</a></span></strong></h3>